واحد موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن، فرودگاه جیزان در عربستان سعودی را با موشکِ بالستیکِ “قاهر-۱” هدف قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه، موشکِ بالستیکِ قاهر-۱ که به فرودگاه جیزان شلیک شد، سومین فروند از موشک هایی است که طی ۲۴ ساعت گذشته، توسط ارتش یمن و کمیته های مردمی به اهداف سعودی شلیک می شود. پیش از این، دو موشکِ بومیِ قاهر-۱ به پایگاه هوایی خمیس مشیط در منطقه عسیرِ عربستان شلیک شده بود.

در این میان، نیروهای مشترک یمنی، پایگاه های جدیدی از منطقه الربوعه در شهر عسیر واقع در جنوب عربستان سعودی را تحت کنترل خود در آوردند. آن ها در عملیاتی بی نظیر، موفق شدند شماری از سربازان سعودی را از پای درآورند و خودروهای نظامی و زره پوش های آنان را منهدم و پایگاه ها را تصرف کنند.

از سوی دیگر، در درگیری مزدورانِ سعودی در یمن با نیروهای یمنی در منطقه ظفار واقع در استان الضالع، دستکم ۱۵ تن از مزدوران از پای در آمدند. نیروهای یمنی همچنین ۵ عراده خودروی نظامی مزدوران عربستان را در منطقه ذباب و مثلث العمری منهدم کردند که این عملیات نیز به کشته و زخمی شدن سرنشینانِ این خودروها منجر شد.

واحد توپخانۀ نیروهای یمنی نیز، با گلوله باران بیت المشقف و جحفان و شرقان در منطقه جیزان، یک توپ و دو خودروی نظامی نیروهای سعودی را منهدم کرد.