جلسه امروز سه شنبه رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرحی با عنوان کارت آبی برای مهاجران را بررسی خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، جلسه رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز سه شنبه با طرح پیش نویس لایحه جدیدی درباره مهاجران آغاز خواهد شد.

اتحادیه اروپا برای کار مهاجران ساکن در کشورهای اروپایی طرحی شبیه کارت سبز مهاجرت آمریکا تهیه کرده است که قرار است روز سه شنبه درباره آن رای گیری شود.

جلسه هفتگی کمیسیون اروپایی نیز برای بررسی طرح های مختلفی از جمله تامین کشورهای آفریقای شمالی برای کاهش مهاجرت غیرقانونی به کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است.

مقامات اتحادیه اروپا در این طرح که عنوان کارت آبی برای آن انتخاب شده است قرار است تا سال ۲۰۲۰ از نیروی کار مهاجران در کشورهای اروپایی استفاده کنند.

بر اساس آمارهای رسمی اتحادیه اروپا در حال حاضر تنها ۱۳۸۵۲ نفر از مهاجران سوری در کشورهای اروپایی در مشاغل مختلف استفاده شده اند که ۸۷ درصد این میزان در آلمان فعالیت می کنند.

در جلسه روز سه شنبه رهبران کشورهای اروپایی کمک نقدی اتحادیه اروپا به کشورهای آفریقایی را بررسی خواهند کرد. قرار است پرداخت ۲ میلیارد دلار به این کشورها در جلسه اتحادیه اروپا بررسی شود.