مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی مدعی شد که این اتحادیه بدنبال اطمینان حاصل کردن از این نکته است که مردم ایران از منافع توافق هسته ای بهره مند بشوند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی که در نیویورک سخنرانی می کرد با ذکر این مطلب گفت: توافق هسته ای حاصل شده با ایران حاصل دیپلماسی صبورانه چند جانبه بود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه گفت: در ژوئیه سال گذشته شورای امنیت توافق هسته ای را تائید کرد و شش ماه پس از آن توافق اجرا شد.

موگرینی افزود: ما بر اجرای کامل تمامی بخش های توافق نظارت می کنیم و امیدواریم که با آژانس بین المللی انرژی اتمی به خوبی همکاری شود. در کنار این موضوع، اتحادیه اروپا در پی آن است تا اطمینان یابد که منافع این توافق شامل حال مردم ایران شده و همکاری منطقه ای را بهبود بخشد.