دبیر کل ناتو با اشاره به همه پرسی قریب الوقوع در انگلیس نسبت به تداوم حضور لندن در اتحادیه اروپا ابراز علاقمندی کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه فرانکفورترآلگماینه، «ینس استولتنبرگ» در سخنانی در بروکسل اظهار داشت: وجود اتحادیه اروپایی قوی برای ناتو حائز اهمیت است.

وی با اشاره به همه پرسی مردم انگلیس برای حضور یا عدم حضور در اتحادیه اروپا گفت: ما علاقمندیم تا شاهد وجود انگلیسی قدرتمند در اتحادیه اروپایی قوی باشیم.

استولتنبرگ با بیان اینکه تداوم حضور انگلیس در اتحادیه اروپا می تواند برای این کشور نیز مهم باشد، تصریح کرد: برای مقابله با هر بی ثباتی باید ناتو و اتحادیه اروپا قوی تر از گذشته عمل کنند.

دبیر کل ناتو با اشاره به بودجه دوبرابری نظامی آمریکا در مقایسه با ناتو افزود: ناتو برای آمریکا اهمیت قائل است همانطور که جنگ های جهانی نشان داد که اروپا نیز برای آمریکا ارزشمند است.