سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: شاخص چهارم انقلابی گری یعنی حساسیت در برابر دشمن از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

سید محمد علی حسینی: سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه در یادداشتی به تبیین شاخص های انقلابی گری که مد نظر رهبر معظم انقلاب است پرداخته که مشروح آن به قرار ذیل است:

در ضرورت و اهمیت موضوع انقلابی گری متضمن اندیشه انقلابی، باور انقلابی و اقدام انقلابی، برای حفظ اصول و آرمان های انقلاب اسلامی که ملت ایران در راه رسیدن به آن از پای ننشست و از جان مایه گذاشت، نباید تردید کرد. پایبندی به آرمان ها و ارزش های اسلام ناب که پیروزی شگفت انگیز انقلاب اسلامی را رقم زد، حتما عامل اصلی استمرار و بقاء نظام جمهوری اسلامی و موفقیت های فزاینده آن نیز خواهد بود.

شاخص ها و معیارهایی که مقام معظم رهبری در بیانات خود در بیست و هفتمین سالگرد رحلت ملکوتی امام خمینی (ره) برای انقلابی گری برشمردند، مطلبی نیست که در گذر زمان و یا عبور از مقطعی به مقطع دیگر، از ارزش و رونق بیفتد و یا نقش و جاذبه آن در دل و اندیشه مردم کمرنگ شود.

ایمان به ارزش های اساسی اسلام، اعتقاد به محوریت مردم، اعتقاد به پیشرفت، تحول و تکامل وهمچنین برپایی عدالت اجتماعی و ریشه کنی فقر و جهل و استضعاف و نیز پرهیزاز اشرافی گری و حمایت از محرومان و مظلومان که زیر مجموعه شاخص اول قرار می گیرد؛ همچنین همت بلند و ثبات قدم برای رسیدن به آرمان ها و اهداف نظام که تحت شاخص دوم بیان شد؛ نیز پایبندی به استقلال در تمامی ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی و در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین دارا بودن تقوای دینی و سیاسی که در توضیح شاخص های سوم و پنجم ایراد گردید؛ از جمله موضوعاتی است که در هر مکان و درهر زمان و برای تمامی اقشار ملت از ارزش حیاتی و از محبوبیت و جذابیت فراوان برخوردار است.

از این رو باید تلاش همگانی و همه جانبه ای نمود تا این شاخص ها از گزند هر گونه غفلت وانحراف و اعوجاجی مصون ومحفوظ بمانند.

در این میان اما با توجه به تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در بیانات مختلف، چنین احساس می شود که شاخص چهارم انقلابی گری یعنی “حساسیت در برابر دشمن” از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ شاید بدین جهت، که دستیابی به هر موفقیت ماندگاری در چهار شاخص دیگر منوط و مشروط به مراعات شاخص چهارم است. گرچه برخی، اساسا وجود دشمن را انکار می کنند چه رسد به ضرورت حساسیت در مقابل او را!

نگاهی به مختصات و ماهیت اسلام ناب محمدی (ص) که حضرت امام خمینی (ره) احیاگر و منادی آن بوده و نظام جمهوری اسلامی بر آن پایه استوار گردیده واستقرار یافته، به روشنی مشخص می کند که ذات نظام سلطه جهانی که آمریکا و صهیونیزم بین الملل بر بام آن نشسته اند، نمی تواند ماهیت الهی و سعادت بخش آن را تحمل نموده و برتابد. از این رو در تمامی عرصه ها به تعارض و تقابل با آن برمی خیزد.

“گزینه نظامی ” که دشمن هر از گاهی، روی میز بودن آن را برای یادآوری اصل خصومت و دشمنی خود با جمهوری اسلامی، صرف نظر از این که کدام دولت و کدام سلیقه سیاسی بر مسند قدرت باشد، مطرح می کند، تنها نمونه ای از گزینه های دشمنی او با جمهوری اسلامی است چرا که سایر گزینه ها از جمله گزینه های امنیتی، سیاسی، بین المللی، اقتصادی و فرهنگی نیز هیچگاه از روی میز او کنار نرفته و نخواهد رفت.

وجود دشمن و اهداف اساسی و راهبردی که دشمنان برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده و با سرنوشت نظام و منافع ملی و امنیت مردم و کشور گره زده اند و غالبا و عمدا آن را آشکار کرده و به آن می بالند، امر پوشیده و قابل انکاری نیست. آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون همواره با به کارگیری ابزارها و شیوه های متنوع و فراگیر به دنبال اجرایی کردن مقاصد سوء خود بوده اند.

نمونه اخیر و نه آخرین نمونه از این دست اقدام ها، صدور گزارش جدید سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم و توجیه دوباره اتهام دروغین حمایت از تروریسم به جمهوری اسلامی ایران است.

این در حالی است که برخورد دوگانه و عوام فریبانه آمریکا با تروریسم و حمایت بی دریغ واشنگتن از رژیم صهیونیستی تروریستی اسراییل و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم در تولید و رشد گروه های تروریستی در کشورهای مختلف منطقه و جنایت های بی شمار آنان، آمریکا را بعنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی و غیر دولتی درجهان معرفی نموده است.

بنابر این، اذعان به وجود دشمن، گام اول و کلیدی و البته بدیهی شاخص چهارم است و به تبع آن، شناسایی دقیق طبیعت دشمن و تشخیص ترفندها و کیفیت نقشه های او از یک طرف و اعمال حساسیت لازم، واکنش مناسب و پاسخ به موقع به اظهارات و مواضع خصمانه و مغرضانه دشمن و همچنین ایستادگی درمقابل زیاده طلبی ها، تهدیدها و بدعهدی های او از طرف دیگر، از ضرورت های مهم شاخص چهارم می باشد.

ضرورت اساسی و محوری در این باره، شجاعت و صراحت آمیخته به عقلانیت و درایت در این فرآیند است.