چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه پزشکان از سوی آستان مقدس علوی و با مشارکت قاریان ایرانی برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه پزشکان از سوی آستان مقدس علوی در مسجد عمران بن شاهین در صحن مطهر امیرالمومنین علی (ع) برگزار شد.

در این مسابقه قاریان بسیاری از داخل و خارج از عراق مشارکت داشتند. قاریان ایرانی نیز مانند سال‎های گذشته حضور پررنگی در این مسابقات داشتند.

حیدر رحیم الشویلی، مدیر مسابقات قرآن کریم در آستان مقدس علوی در این رابطه به خبرنگاران گفت: مسابقات قرآن کریم ویژه پزشکان در راستای برنامه‎های دارالقرآن آستان مقدس علوی و برای چهارمین سال پیاپی برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات در مقاطع صوت، قرائت، وقف و ابتدا برگزار شد.