یکصد وسی وسومین نشست از جلسات صبح پنجشنبه مجله بخارا به دیدار و گفتگو با «عبد الحسین نیک گهر» در خانه گفتمان شهر اختصاص یافته است.

به گزارش شیعه پرس، یکصد وسی وسومین نشست از جلسات صبح پنجشنبه مجله بخارا اختصاص یافته است به دیدار و گفتگو با «عبد الحسین نیک گهر» که در خانه گفتمان شهر برگزار می شود.

عبدالحسین نیک گهر با کسب رتبه اول در سال ۱۳۳۹ لیسانس فلسفه و علومتربیتی را از دانشگاه تبریز دریافت کرد وبرای ادامه تحصیل به فرانسه اعزام شد و پس از اخذ درجه دکتر جامعه شناسی از دانشگاه

سوربن درسال ۱۳۴۳ در دانشگاه فردوسی مشهد به تدریس پرداخت . وی درسال ۵۰ برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و از دانشگاه سوربن دکتری دولتی در رشته جامعه شناسی دریافت کرد.

از آثار نیک گهر می توان به کتابهای: تکاپوی جهانی از ژان ژاک سروان شرایبر، جامعه شناسی ماکس وبر از ژولین فروند، فرهنگ انتقادی جامعه شناسی از ریمون بودون، خاطرات ریمون ارون در دو جلد و پایان

دموکراسی از ژان ماری گنو و کتابهای دیگر…..

یکصد وسی وسومین نشست از جلسات صبح پنجشنبه مجله بخارا، ۹ صبح روز پنجشنبه پانزدهم اذر در خانه گفتمان شهر . میدان فلسطین. طالقانی غربی. ضلع جنوبی . پلاک ۵۱۴ برگزار می شود.

بیشتر بخوانید.....
لزوم چاره اندیشی برای مقابله با کفار در کلام آیت الله بهجت