نتایج یک پژوهش در انگلستان نشان داد که افراد در صورت مسلمان بودن و یا داشتن نام اسلامی، از شانس کمتری برای اجاره منزل برخوردار هستند.

به گزارش شیعه پرس؛ نتایج یک تحقیق در انگلیس نشان داد که افراد جویای مکان سکونت، در صورت مسلمان بودن و یا داشتن نامی اسلامی، از شانس کمتری برای پذیرش برخوردار هستند.

این مطالعه که از سوی نشریه گاردین انجام شد نشان داد که احتمال شنیدن پاسخ مثبت یا بی طرفانه از سوی صاحبخانه ها در انگلیس، برای افراد مسلمان بیست درصد از سایرین کمتر است.

پژوهش گاردین که در جامعه آماری هزار نفری در سراسر انگلستان انجام شد، همچنین نشان داد افراد با نام «محمد» تقریبا ده درصد بیشتر از افراد با نام «دیوید» با برخوردهای تبعیض آمیز صاحب خانه ها مواجه خواهند شد.

دشمنی مردم انگلیس با نام «محمد»

همچنین در صورت پذیرفته شدن افراد با نام های «محمد» و «دیوید» در مراحل اولیه، امکان رد شدن در مراحل بعدی برای آنان به ترتیب ۲۵ و ۱۸ درصد است.

مطالعه انجام شده نشان داد که افراد با نام «دیوید» بعد از آن که پروفایل خود را برای صاحب خانه ها ارسال کرده اند، یا پاسخ هایی مثبت و یا پاسخ هایی بی طرفانه دریافت کرده اند در صورتی که افراد با نام های «محمد» بعد از ارسال پروفایل، با پاسخ هایی نظیر «اتاق خالی وجود ندارد» و یا «واجد شرایط نیستید»، مواجه شدند.

همچنین مشاهده شد که صاحب خانه ها در موارد متعددی به افراد با نام «محمد» دروغ گفته اند در حالی که در همان زمان افراد با نام «دیوید» را برای بازدید از منزل یا اتاق، دعوت کرده اند.

به طور مثال یک صاحب خانه در منطقه لیسستر (Leicester) در پاسخ به فردی با نام «محمد» گفت: آگهی فقط برای خانم ها بوده است.

http://media.rasanews.ir/ckEditor/1(194).jpg

تظاهرات اسلام ستیزان در انگلیس

در همین حال همین فرد در پاسخ به فردی با نام «دیوید» گفته است: با تشکر از تماس شما لطفا اعلام کنید که چه زمانی خواهان دیدن منزل هستید.

بیشتر بخوانید.....
نمایندگان پارلمان اروپا خواستار نشست فوری مشترک با ترامپ شدند

به عنوان مثالی دیگر، یک صاحب خانه در منطقه آبردین (Aberdeen) در حالی به فردی با نام «محمد» گفت که «آخرین اتاق خالی به اجاره رفته است» که به فردی با نام «دیوید» گفت: احتمالا بیش از یک اتاق برای اجاره وجود دارد.

همچنین معلوم شد که هیچ موردی وجود ندارد که «محمد» پاسخ مثبتی دریافت کرده باشد اما «دیوید» رد شده باشد.

پژوهش گاردین نشان داد که تعداد زیادی از افراد با نام «دیوید» برای بازدید از اتاق اجاره ای دعوت شده اند اما از افراد با نام «محمد» سابقه بیشتری درخواست شده است.

نگرانی جامعه مسلمانان بریتانیا از نتایج پژوهش گاردین

این مساله نیز شایان توجه است که نتایج پژوهش گاردین موجب نگرانی سازمان صاحبان خانه مسکونی انگلیس (Residential Landlords Association) و چندین سازمان خیریه شده است.

هارون خان، مدیر شورای مسلمانان بریتانیا در پاسخی به پژوهش گاردین نوشت: این پژوهش مدرکی دال بر این است که موارد اسلام هراسی، بسایر بیشتر از موارد نفرت از مسلمانان است.

وی همچنین با ناکافی خواند نقشه راه جدید دولت برای مبارزه با جرایم ناشی از نفرت، گفت: نتایج تحقیق انجام شده باید منجر به اتخاذ تدابیری شدید تر از سوی دولت شود تا نسبت به با نژادپرستی بنیادی که متوجه مسلمانان است، مقابله کند.

http://media.rasanews.ir/ckEditor/1(193).jpg

تصویری از یک ویدیو که در آن چند نوجوان نژادپرست انگلیسی به یک نوجوان پناهجوی سوری حمله می کنند

تحقیق گاردین در حالی انجام می شود که مسلمانان بریتانیا در کمپینی خواستار تدابیر حمایتی دولت برای طبقه بندی قضایی مقوله «اسلام هراسی» شده اند.

مسلمان بریتانیا معتقدند که اسلام هراسی گونه ای از نژاد پرستی است و افرادی که مرتکب حملات علیه مسلمانان می شوند نیز باید پاسخگو باشند.

شایان ذکر است که هفته گذشته انتشار ویدیویی از حمله به یک نوجوان پناهجوی سوری در منطقه هادرزفیلد (Huddersfield) در شمال انگلیس، موجب خشم بی سابقه جامعه مسلمانان انگلیس شد.

امیر رحیمیان

منبع؛ رسا