وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که از ترس و وحشت وی از حزب الله ناشی می شود کوشید که اندکی از ترس صهیونیستها بکاهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جدیدترین اظهارنظر خود که نشانگر نگرانی وی بود، اعلام کرد که مسئولیت برقراری آرامش در مرزهای جنوبی لبنان را کابینه این رژیم برعهده دارد.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا مدعی شد: امیدوارم که همسایگان این نکته را درک کنند و اسرائیل را در این خصوص آزمایش نکنند.

رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این اظهارات لیبرمن در جریان بازدید وی از مناطق شمالی بیان شد و این بازدید نخستین بار توسط وی از زمان برعهده گرفتن مسئولیت وزارت جنگ رژیم صهیونیستی صورت گرفت.