یکی از افسران ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرد که انتفاضه قدس از تظاهرات و برخوردهای مردمی، به عملیات شهادت طلبانه پیچیده تبدیل شده است.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، روزنامه صهیونیستی “معاریو” به نقل از سرگرد الیعاد ادری فرمانده گردان “کدم” در فرماندهی منطقه داخلی در ارتش رژیم اسرائیل مستقر در رام الله نوشت: “مرکز ثقل در ماههای اولیه روی عملیات مردمی و تظاهرت گسترده فلسطینی ها و اخلال شدید در نظم و امنیت عمومی متمرکز بود اما رویکرد فلسطینی ها در برهه اخیر روی عملیات تیراندازی و عملیات پیچیده‌ای مانند نفوذ به شهرک ها متمرکز شده است.”
به گفته وی، کاهش زیادی در تعداد عملیات ساده فلسطینی‌ها و افزایش شمار عملیات پیچیده آنها وجود دارد و کاهش برگزاری تظاهرات و اخلال در نظم و امنیت در خطوط تماس در مقابل تحول در عملیات شهادت طلبانه از جمله از طریق استفاده از سلاح و نفوذ به شهرک های صهیونیست نشین مشاهده می شود.
وی با این ادعا که این رویکرد جدید ناشی از تحریک فلسطینی ها در مساجد و مدارس است، گفت: درگذشته این تحریک آفرینی در مساجد و مدارس را نشنیده بودم. گاهی در مراسم صبحگاه مدارس صدای مدیر یا معلمی را می شنویم که به گونه ای صحبت می کند که اگر کسی حتی زبان عربی را هم نداند، می فهمد که این سخنان خطرناک است.