مدیر مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی گفت: حدود ۵۰ درصد ایده‌های نوآورانه این مرکز از سمت طلاب حوزه علمیه طراحی و مدیریت می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، حمیدرضا شوشتری‌پور امروز در نشست مدیران حوزه‌های علمیه و پارک علم و فناوری استان قم با استقبال از رویکرد مدیریت جدید حوزه علمیه به مباحث کارآفرینی و نوآوری در حوزه گفت: این رویکرد می‌تواند نقطه اتکا و زمینه رشد حوزه علمیه شود.

وی با ابراز خرسندی از این مطلب که شاخصه مهم پارک مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی افزود: خوشبختانه حداقل ۵۰ درصد ایده‌های نوآورانه این مرکز از سمت طلاب حوزه علمیه طراحی و مدیریت می‌شود.

وی از اعلام آمادگی پارک برای برگزاری همایش ترویج فرهنگ کارآفرینی در حوزه علمیه خبر داد و گفت: خوشبختانه برگزاری رویداد شتاب علوم و معارف اسلامی با اینکه تجربه نخست برگزاری و همکاری مشترک حوزه و پارک بود دستاوردهای خوبی در پی داشت.

شوشتری‌پور با بیان این که بیش از ۱۵۰۰ نیروی شاغل در واحدهای فناور پارک مشغول به کار هستند اظهار کرد: یکی از کارکردهای کلیدی پارک قم در وزارت علوم دبیری کمیته توسعه و کاربرد فناوری در علوم انسانی و هنر است.

مدیر مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی با تاکید بر این که بستر رشد و توسعه مراکز پژوهشی و علمی حوزه با رویکردهای فناورانه تامین می‌شود بیان داشت: در صورت ایجاد شرایط مناسب، پارک هر گونه همکاری و همراهی برای راه اندازی و ایجاد مرکز رشد حوزه‌های علمیه را انجام خواهد داد.