مدیر حوزه‌های علمیه گفت: درختواره زیرشاخه علوم حوزوی در حال شکل گیری و تکمیل است.

به گزارش پرس شیعه، آیت‌الله علیرضا اعرافی امروز در نشست مدیران حوزه‌های علمیه و مسئولان پارک علم و فناوری استان قم با بیان این که کاربردی سازی ظرفیت‌ها و ایده‌های علوم انسانی و اسلامی امری ضروری است، اظهار کرد: تا زمانی که ایده‌های مختلف و متنوع علوم انسانی کاربردی نشود نمی‌توان به توسعه ظرفیت‌های حوزه علمیه دست یافت.

وی با اعلام این که درختواره‌های زیرشاخه علوم حوزوی در حال شکل گیری و تکامل است، تاکید کرد: دستیابی به روش و نگاه فناورانه برای تقویت و توسعه ساختارهای درختواره‌های علمی حوزه ضرورت دارد.

وی توجه و تبیین فقه فناوری را مورد تاکید قرار داد و افزود: این وظیفه حوزه است که در زمینه حدود و ثغور اجتهاد در فقه فناوری برنامه ریزی و فعالیت کند.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه نیز با بیان این که حوزه با ایده پردازی و تراوش اندیشه‌ها زنده مانده است، گفت: ایده پردازی در حوزه یک امر ضروری است.

حجت‌الاسلام سید حسن میرمعزی با تاکید بر اینکه حوزه علمیه مملو از انواع ایده‌های خوب است، گفت: مشکل اصلی حوزه علمیه کم توجهی و کوتاهی در حق ایده پردازی است.