دادگاه کیفری جیزه ۲۲ نفر از اعضای اخوان المسلمین مصر را به حبس ابد و ۶ نفر دیگر را به ۳ سال زندان محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المنار، یک دادگاه مصر روز سه شنبه ۲۲ نفر از اعضای اخوان المسلمین مصر را به حبس ابد محکوم کرد. شش نفر از دیگر اعضای این گروه نیز هرکدام به ۳ سال حبس محکوم شدند.

منابع قضایی مصر اعلام کردند که دادگاه کیفری جیزه ۲۲ نفر از اعضای اخوان المسلمین را به حبس ابد و ۶ نفر دیگر را به ۳ سال زندان محکوم کرد. این در حالی است که ۱۰ نفر از متهمان به صورت غیابی محاکمه شدند. منابع مذکور در عین حال اعلام کردند که دادگاه کیفری جیزه ۸ نفر از متهمان را تبرئه نمود.

دادستانی مصر این متهمان را به اتهام تاسیس گروهی غیرقانونی، نگهداری اسلحه و مهمات و برنامه ریزی برای اقدامات خشونت بار علیه ماموران ارتش، پلیس و قضات به دادگاه ارجاع کرده بود. مقامات مصری اعلام کردند که متهمان سعی داشتند اعضایی را به گروه خود جذب نمایند.

دادگاه مصر همچنین دو مجری و گوینده وابسته به گروه اخوان المسلمین را به اتهام تحریک علیه دولت و تمسخر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به صورت غیابی به دو سال زندان محکوم کرد.

بر اساس این گزارش دادگاه الدقی در غرب قاهره «محمد ناصر» و «معتز مطر» مجریان شبکه های «الشرق» و «مکملین» را که از خارج مصر پخش می شوند به اتهام تحریک و انتشار شایعه علیه نیروهای مسلح، پلیس و نهادهای دولتی و تمسخر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به دو سال زندان و جریمه نقدی به مبلغ ۵۰۰ دلار محکوم کرد.