امروز صبح نیروهای دموکراتیک سوریه‌ با پشتیبانی هواپیماهای آمریکایی وارد شهر منبج در شمال سوریه‌ شدند.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از پی یو که‌ی میدیا، امروز صبح نیروهای دموکراتیک سوریه‌ با پشتیبانی هواپیماهای آمریکایی وارد شهر منبج در شمال سوریه‌ شدند.

بر اساس این گزارش، آری هرکی، از سیاسیون کرد سوریه‌ اعلام کرد: بعد از هفت روز از شروع عملیات منبج در غرب رود فرات، نیروهای دموکراتیک سوریه‌ وارد شهر منبج شدند و یک محله‌ را در شرق این شهر از لوث داعش پاک کردند.

وی افزود: محله‌ منکوبا کاملا به‌ تصرف نیروهای دموکراتیک سوریه‌ در آمده‌ است و جنگ های خیابانی در این شهر شروع شده‌ است.

شایان ذکر است که‌ عملیات آزادسازی منبج در شمال سوریه‌ از هفته‌ پیش توسط نیروهای دمکراتیک سوریه‌ و با پشتیبانی هواپیماهای آمریکایی آغاز شده‌ است. ترکیه‌ از ورود کردهای سوریه‌ به‌ این شهر نگران است و اعلام کرد که‌ آمریکا به‌ این کشور ضمانت داده‌ است که‌ هیچ کردی وارد منبج نخواهد شد.