عبدالله عبدالله در دیدار با سفیر سوئد در کابل گفت: دولت افغانستان از عضویت دوره ای سوئد در شورای امنیت سازمان ملل حمایت می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «افق»، عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت افغانستان در دیدار با سفیر سوئد در کابل از عضویت دوره ای این کشور در شورای امنیت سازمان ملل ابراز خرسندی کرده و اعلام کرد، دولت افغانستان از عضویت دوره ای سوئد در شورای امنیت سازمان ملل حمایت می کند.

در این دیدار سفیر سوئد به عبدالله عبدالله گفت: کشورش از گفتگوهای صلح در افغانستان حمایت می کند.

هر دو طرف در مورد مسایل امنیتی و منطقه ای به تبادل نظر پرداختند.

سفیر سوئد در این دیدار تاکید کرد که کشورش از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت می کند.