براساس ارزیابی های انجام شده پیش بینی می شود که حدود ۵۰۰ هزار پناهجو راهی آلمان شوند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، چندی است که اخبار مربوط به ورود پناهجویان به خاک آلمان در راس اخبار قرار دارد.

روزنامه زوددویچه سایتونگ در شماره امروز خود در این باره آورده است: براساس پیش بینی های انجام شده بالغ بر ۴۰۰ هزار شهروند سوری تاکنون وارد آلمان شده اند.

این در حالی است که پیش بینی می شود حدود ۵۰۰ هزار پناهجوی دیگر وارد خاک آلمان شوند.

از سوی دیگر «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان بر این عقیده است که بحران پناهجویان به حادترین بحران اروپا پس از جنگ جهانی تبدیل شده است.

صدراعظم آلمان معتقد است که اروپا باید راهکار مناسبی برای حل این بحران در نظر گرفته و آن را عملی کند.