سازمان‌ های صهیونیستی به بهانه فرا رسیدن عید یهودیان، خواستار یورش گسترده صهیونیست‌ ها به مسجد الاقصی شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ سازمان های صهیونیستی از جمله کمیته های دانشجویی به بهانه فرا رسیدن عید شفوعوت یهودیان از صهیونیست‌ ها خواستند تا به مسجد الاقصی یورش ببرند.

بر اساس این گزارش، سازمان های صهیونیستی و کمیته های دانشجویی همانند «ام ترتسو»، «لفی»، «حیروت» و دانشجویان دانشگاه بن گوریون در بئرالسبع از صهیونیست ها خواستند در یورش به مسجد الاقصی مشارکت داشته باشند.

همچنین مراسم روز پنج شنبه شامل یورش دسته جمعی به مسجد الاقصی و سخنرانی در مورد اهمیت این مسجد برای یهودیان و اهمیت هتک حرمت آن می باشد.

سازمان های صهیونیستی تا کنون نیز بارها به بهانه اعیاد یهودیان به مسجد الاقصی یورش برده اند.