به تازگی اطلاعاتی منتشر شده است که نشان می دهد یکی از افراد خاندان حاکم بر امارات عربی متحده با اسرائیل روابط تجاری گسترده دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ اطلاعاتی که پایگاه میدل ایست آی انگلیس منتشر کرده است، نشان می دهد شرکتی که شیخ منصور بن زاید آل نهیان، برادر ولی عهد ابو ظبی، دارای بخشی از سهام آن است، به شکل پنهانی، گوشت گاو به اسرائیل وارد کرده است. این در حالی است که امارت عربی متحده و اسرائیل روابط دیپلماتیک رسمی ندارند.
به گزارش پایگاه “عربی ۲۱”، “میدل ایست آی” در این باره گزارش داده است که شرکت “امارت المستقبل” (امارات آینده) که در حوزۀ مواد غذایی فعالیت می کند و مقر آن در ابو ظبی است، با سلسله ای از قراردادهای تجاری پیچیده، به شریک مهمی برای یک شرکت اسرائیلی تبدیل شده است که در تملک فرزند آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، است. ۴۰ درصد از سهام شرکت “امارت المستقبل” متعلق به شیخ منصور است.
به تازگی موج تلاش برخی کشورهای عربی، به ویژه در حاشیۀ خلیج فارس، برای عادی سازی روابط با اسرائیل علنی تر شده است.