برای نخستین بار یک زن سیاه پوست آمریکایی، در ناتو، به مقام فرماندهی رسید.

به گزارش پرس شیعه؛ دریابد میشل هاوارد فرماندهی نیروهای ناتو در ناپولی، جنوب ایتالیا، را بر عهده گرفت تا اولین زن سیاه پوست آمریکایی باشد که به این منصب رسیده است.
روزنامۀ “رأی الیوم” نوشت که هاوارد ۵۶ ساله، در مراسمی که در پایگاه ناتو نزدیک ناپولی برگزار شد، جانشین دریابُد “مارک فرگوسن” آمریکایی شد.
مراسم تودیع و معارفۀ فرماندهان پیشین و جدید پایگاه ناتو، با حضور نمایندگان ۲۵ کشور عضو پیمان و ژنرال کورتز اسکاباروتی، فرماندۀ آمریکایی ناتو، برگزار شد.
“خام هاوارد ” که معاون فرماندۀ عملیات نیروی دریایی آمریکا بوده است، در سال ۱۹۹۹، اولین زن سیاه پوستی بود که یک ناو آمریکایی را هدایت کرد.
هنگامی که در مراسم تودیع و معارفه از هاوارد دربارۀ بزرگ ترین مانع در مسیر شغلی اش سؤال شد، بر خلاف انتظارها، او زن یا سیاه پوست بودن را بزرگ ترین مشکل خود نداست، بلکه پاسخ داد: «فکر می کنم، به شکل ویژه، به دلیل کوتاهی قامتم با مشکل رو به رو شده ام».
یکی از دو مرکز فرماندهی وابسته به قرارگاه کل این پیمان نظامی در اروپا، در پایگاه ناپولی واقع است. بروکسل قرارگاه اروپایی ناتو است.