ناظران معتقدند که گروه تروریستی داعش با توجه به عقب نشینی گسترده در عراق و سوریه به دنبال انتقال مرکز خلافت خود به مناطق جدیدی از جمله آفریقا است.

به گزارش پرس شیعه؛ پس رفت نظامی داعش در میدان نبرد ممکن است قواعد بازی را به اعتقاد ناظران برهم بزند و سران این گروه را وادار کند تا بدنبال مناطق جدیدی برای حضور خود باشند. این امر نگرانی ها بویژه در اروپا را درخصوص اقدام گروه داعش به اجرای حملات جدید را بر انگیخته است.

پیشروی نظامی نیروهای مختلف گروه تروریستی داعش در مقرهای اصلی این گروه باعث بحث و جدل در بین کارشناسان درخصوص میزان پس رفت قدرت داعش و فقدان کنترل آن بر اراضی تحت اشغالش شده است. درحالی که برخی ناظران این پس رفت را امری تاکتیکی و موقت می دانند، برخی دیگر معتقدند که پس رفت کنونی می تواند قواعد بازی را عملا تغییر داده و باعث شود که سران این گروه بدنبال مناطق جدیدی مثل لیبی برای استقرار خود و آزادی عمل باشند.

“آلبریشت میتسگر” پژوهشگر آلمانی امور خاورمیانه پیش بینی کرد که داعش یا برخی از سران آن برای استقرار در لیبی یا افغانستان به آنجا عزیمت بکنند زیرا داعش در آنجا قادر است که خود را مستقر کرده و بستری برای حمایت از خود را در آنجا فراهم کند.

اما با این حال، میتسگر معتقد است که بیرون راندن داعش از سوریه و عراق چه بسا “آغازی بر پایان” این گروه باشد.

به گفته این پژوهشگر، نزدیک بودن مناطق اشغالی داعش به دو پایتخت خلافت در دمشق و بغداد یکی از علل گسترش ایده برپایی خلافت از طرف برخی تندروها بود که خود داعش در ترویج آن سهیم بود. اکنون داعش با حمله شدیدی از چند محور روبرو است و این امر ممکن است داعش را مجبور کند که از این مناطق دست کشیده و تمرکز خود را روی کنترل بر مناطق دیگری بگذارد و این امر آنها را از مرکز دور و ایده برپایی خلافت در مناطق اطراف را دشوار خواهد کرد.