شماری از علمای اهل سنت و شیوخ سلفی عراق، به دلیل مصاحبه هایشان با شبکۀ العالم، با تخریب و هجمۀ شدید افراط گرایان سلفی رو به رو شده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ تعدادی ازعلمای اهل سنت و سلفی عراق که بارها با شبکۀ العالم مصاحبه کرده و ضمن اتخاذ مواضعی در حمایت از نیروهای مردمی عراق و قدردانی از ایرن به دلیل پشتیبانی از ملت و دولت عراق برای مبارزه با تروریسم، سیاست های حامیان منطقه ای و بین المللی تروریسم، به ویژه عربستان، را مورد انتقاد قرار داده اند، اکنون در حال پرداخت تاوان موضع گیری های خود هستند.
یکی از این علما، شیخ مهدی الصمیدعی، عالم سَلفی و “مفتی اهل سنت و جماعت عراق”، است. او که از علمای سلفی- جهادی عراق به شمار می آید، به دلیل مبارزه با اشغالگران آمریکایی مدت ها از سوی آنان زندانی شده بود. وی، چندی پیش، در در گفتگو با شبکۀ العالم، ضمن انتقاد از رفتار رژیم سعودی در منع اعزام ایرانیان به حج، آن را اقدامی ظالمانه و ضد اسلامی معرفی کرده بود.
الصمیدعی، همراه با، شیخ عبد اللطیف الهمیم “رئیس اوقاف اهل سنت عراق” و شیخ خالد الملا “رئیس جماعت علمای عراق” ، برجسته ترین شخصیت های سنی عراق هستند که هدف انبوهی از توهین ها و تخریب ها قرار گرفته اند.

برای نمونه، پایگاه های سَلفی مانند “البشیر” و “الإسلام الیوم”، شخصیت های یاد شده را به دلیل مصاحبه هایشان در حمایت از نیروهای مردمی، انتقاد از آل سعود به دلیل منع ایرانیان از ادای فریضۀ حج و محکوم کردن “شیوخ تکفیری”، با القابی مانند “مزدوران ایران”، “اهل سنت نوری المالکی” و “بازیچۀ دست ایران” توصیف کرده و مدعی شده اند تمام موضع گیری های آنان علیه کسانی که آن ها”علمای تکفیری” نامیده اند، موضع گیری علیه علمای اهل سنت است!

یکی از مقالات پایگاه سَلفی “البشیر” علیه علمای سنی و سلفی حامی مقاومت در عراق

گذشته از این، پایگاه های افراط گرا و تکفیری مدعی شده اند علمای اهل سنتی که با رسانه های ایرانی گفتگو کنند، از نیروهای مردمی حمایت کنند، از عملیات علیه داعش در فلوجه انتقاد نکنند، در تصاویر مشترک با مسئولان عراقی و رهبران نیروهای مردمی دیده شوند یا از عربستان انتقاد کنند، نمایندۀ اهل سنت عراق نیستند! به بیان دیگر، برای آنکه کسی نمایندۀ اهل سنت عراق باشد، باید دشمن ایران، مخالف نیروهای مردمی عراق، حامی داعش و مدافع سیاست های عربستان باشد!
افراط گرایان سلفی در حالی این ادعاهای گزاف را علیه شخصیت های برجستۀ سنی عراق مطرح می کنند که اقشار مختلف اهل تسنن این کشور مواضع روشنی در مخالفت با فتنه انگیزان و مزدورانی اتخاذ کرده اند که با نام دفاع از اهل سنت، در حال پیشبرد پروژۀ طایفه گرایانۀ عربستان علیه دولت و ملت عراق و زمینه ساز برای تجزیۀ این کشور و تشکیل یک دولت سنی در غرب آن هستند.
در پایان، باید اشاره شود که تلاش ها برای تخریب علمای حامی مقاومت در عراق یکی از حلقه های موج سنگین رسانه ایست که مزدوران رسانه ای عربستان و همپیمانانش علیه نیروهای مردمی عراق به راه انداخته اند، تا ضمن متوقف کردن پیشروی ها و پیروزی های این نیروها در عملیات آزاد سازی فلوجه، زمینۀ ممانعت از مشارکت آن ها را در عملیات مهم تر و سرنوشت ساز آزاد سازی موصل فراهم کنند.