با وجود گذشت ۲ سال از تخریب مساجد باریکه غزه به وسیله ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۵۱ روزه غزه در تابستان سال ۲۰۱۴، شهروندان فلسطینی همچنان شکوه و رونق این مساجد تخریب شده را با برگزاری نمازهای جماعت و به ویژه نماز تراویح در آنها حفظ کرده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ با توجه به اینکه فضای مساجد تخریب شده غزه کاملا باز است و در شرایط ناشی از قطع جریان برق و عدم امکان استفاده از سیستم های سرمایشی، هوای آزاد به راحتی در داخل آنها جریان پیدا می کند، بسیاری از شهروندان فلسطینی نمازهای تراویح را در داخل این مساجد برگزار می کنند تا این پیام را به رژیم صهیونیستی برسانند که حتی تخریب مساجد هم آنها را از اقامه نماز در این مساجد باز نمی دارد.

رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۵۱ روزه غزه نزدیک به ۶۰ باب مسجد را به صورت کلی تخریب کرد و خسارت های جزئی هم به ۱۵۰ باب مسجد دیگر وارد آمد. ۱۱ مورد از مساجدی که به طور کامل تخریب شده اند، در شمار نوار غزه قرار دارند و ۲۰ مسجد دیگر در شهر غزه، ۱۰ مسجد در استان مرکزی، ۱۷ مسجد در شهر خان یونس واقع در جنوب باریکه غزه و ۲ مسجد در شهر رفح قرار دارند.

گفتنی است که باریکه غزه در تاریخ ۷ ژوئیه سال ۲۰۱۴ در معرض جنگ گسترده و همه جانبه رژیم صهیونیستی قرار گرفت که این جنگ ۵۱ روز به طول انجامید و در جریان آن ۲۱۶۲ فلسطینی به شهادت رسیده و هزاران نفر زخمی شدند. علاوه بر این، در این جنگ هزاران باب منزل و ده ها بیمارستان، مسجد، مدرسه و دیگر مراکز عام المنفعه تخریب شدند و جنایت های هولناکی صورت گرفت.