رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست یهودی‌ سازی قدس اجازه تاسیس ۸۲ واحد مسکونی را در قدس شرقی صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ رژیم صهیونیستی پروانه ساخت ۸۲ واحد مسکونی را در محله رمات شلومو واقع در قدس شرقی صادر کرد.

یک سازمان غیر دولتی اعلام کرد که این واحدهای مسکونی شامل دو آپارتمان خواهد بود و بخشی از طرح بزرگتری است که سال ۲۰۱۰ کلید خورده است.

این پروژه قصد ایجاد ۱۶۰۰ واحد مسکونی را در محله رمات شلومو دارد.