عضو شورای عالی حوزه های علمیه تأکید مقام معظم رهبری درباره انقلابی ماندن را بسیار مهم دانست و گفت: روح فرمایشات ایشان این است که حوزه باید توجه به نظام داشته باشد، نیازهای نظام را تأمین کند و نسبت به آسیب ها و خطرهایی که متوجه نظام است حساس باشد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رسا؛ آیت الله سید محمد غروی عضو شورای عالی حوزه های علمیه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر انقلابی ماندن حوزه علمیه قم گفت: نظام اسلامی در اصل حدوث وابسته به حوزه بوده و تا کنون نیز حوزه نقش بسیار اساسی و کلیدی در پابرجایی نظام داشته است.

وی افزود: نظام اسلامی زمانی می تواند از سلامت و استحکام برخوردار باشد که مورد حمایت حوزه علمیه باشد و حوزه نقش هدایت گری و حمایتی خود از نظام اسلامی را ایفا کند، اگر این چنین شد می توانیم بگوییم که حوزه انقلابی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که انقلابی بودن در واژه دینی همان جهاد در راه خدا است، اظهار داشت: انقلابی بودن بیشتر ناظر به این است که حوزه حکومت دینی را از خود و اسلام بداند و از حکومت دینی و نظام اسلامی حمایت کرده، در این زمینه سرمایه گذاری کند و نقش هدایت گری نیز داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر انقلابی بودن را در فاز دینی ببریم، بهترین جایی که از آن می توان دفاع کرد مسأله جهاد است که در هر زمانی متناسب با شرایط باید صورت گیرد، اعتقاد بنده این است که فرمایش رهبر معظم انقلاب اگر در این فاز مطرح شود که ما جهاد در راه الهی متناسب با زمان و مکان داشته باشیم ثمرات خوبی دارد.

آیت الله غروی ابراز داشت: این که مقام معظم رهبری می فرمایند حوزه باید انقلابی بماند مقصود این است که حوزه علمیه باید روحیه جهاد در راه خدا داشته باشد و در این مسیر هزینه و خطر کند، البته این کار باید بر اساس عقلایی باشد نه این که بدون برنامه ریزی کار انجام شود.

وی عنوان کرد: ما در مقطعی قرار گرفتیم که دشمنان بسیاری داریم از این رو باید برنامه ریزی کنیم که دشمنان در ما نفوذ و ورود پیدا نکرده و برای ما خطر ایجاد نکنند، باید تلاش خود را به کار بگیریم و حوزه نیز باید تلاش کند تا حفظ نظام تحقق پیدا کند.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: انقلابی بودن همانند خود ایمان و اسلام است و به قول ما طلبه ها مقول به تشکیک بوده و درجات دارد، ما خیال کنیم همه باید در اوج درجات قرار داشته باشد اینگونه نیست بلکه درجات گوناگون دارد، البته هرچه درجه بالاتر باشد ارزش والاتری دارد؛ اگر فقط صفر یا فقط صد را ببینم غلط است.

وی اضافه کرد: نکته ای که مقام معظم رهبری مطرح کردند بسیار مهم بود و روح فرمایشات ایشان این است که حوزه باید توجه به نظام داشته باشد، نیازهای نظام را تأمین کند و نسبت به آسیب ها و خطرهایی که متوجه نظام است حساس باشد؛ همچنین در وقت لازم باید در مسائل ورود داشته باشد.

گفتنی است، گفت وگوی مشروح خبرگزاری رسا با آیت الله غروی با هدف بررسی دغدغه های رهبر معظم انقلاب در انقلابی ماندن حوزه علمیه و دیگر دغدغه های مراجع تقلید و هچنین راهکارهای عملی انقلابی ماندن حوزه علمیه قم به زودی منتشر می شود.