وزیر خارجه تشکیلات خود گردان فلسطین خواستار دخالت مسکو در حل مشکلات میان این کشور با رژیم صهیونیستی بر سر گفتگو های صلح شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ایتارتاس، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نسبت به آنچه وی وساطت مستقیم و فعال روسیه در حل مساله میان فلسطین و رژیم صهیونیستی خواند، ابراز امیدواری کرد.

بر اساس این گزارش «ریاض المالکی» گفت: شاید، کنفرانس فرانسه گفتگوهای صلح را ارتقا بخشد و اما این به آن معنا نیست که ما بقی فرصت ها گرفته شده است.

وی افزود: به همین علت، من اینجا در مسکو هستم تا در مورد ظرفیت ها و توانایی های مسکو در رابطه با دخالت مستقیم و فعال در (گفتگوهای مربوط به) فرآیند صلح مذاکره کنم.

المالکی یادآور شد: ما معتقدیم روسیه می تواند نقشی بسیار پر رنگ در جمع کردن طرف ها بر سر میز ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به مذاکرات اخیر در پاریس که بدون حضور طرف های درگیر برگزار شد، این گفتگوها را کمکی برای بدست آمدن توافقی محکم برای شروع گفتگوها خواند.