نخست وزیر هند در جلسه کنگره آمریکا حاضر شد و طی سخنرانی خواستار گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های امنیتی و نظامی شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، نارندا مودی نخست وزیر هندوستان روابط عمیق تر کشورش با آمریکا در زمینه مسائل امنیتی را خواستار شد. نخست وزیر هند روز چهارشنبه در جلسه کنگره آمریکا حاضر شد و طی سخنرانی خواستار گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های امنیتی و نظامی شد.

مودی بیشتر سخنرانی خود در کنگره آمریکا را به اهمیت مبارزه با تروریسم و حمایت آمریکا از هندوستان در ماجرای کشتار سال ۲۰۰۸ در بمبئی اختصاص داد.

در سال ۲۰۰۸ یک گروه نظامی مستقر در پاکستان با حمله به بمبئی ۱۶۶ نفر را کشت. مودی در کنگره آمریکا گفت: مبارزه علیه تروریسم باید در بسیاری از سطوح توسط کشورها دنبال شود و برای این منظور باید روابط کشورها گسترش پیدا کند.

در نشست کنگره که با حضور نمایندگان و سناتورها همراه بود، نخست وزیر هند از اشتراکات کشورش با آمریکا در مسیر مبارزه با تروریسم صحبت کرد. وی تعمیق همکاری های دو کشور را در این زمینه برای مبارزه موثر علیه تروریسم ضروری دانست.

مودی بعد از پاپ فرانسیس دومین مقام رسمی یک کشور خارجی است که در کنگره آمریکا سخنرانی می کند. نخست وزیر هند در کنگره آمریکا همسو با سیاست های این کشور از گسترش اقدامات نظامی چین در منطقه آسیای جنوب شرقی و دریای چین جنوبی اظهار نگرانی کرد.