یکی از تحلیلگران فلسطینی با اشاره به عملیات شب گذشته فلسطینی ها در تل آویو از آن به رخنه بزرگ به سامانه امنیتی صهیونیستها یاد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه العهد، واصف عریقات کارشناس نظامی فلسطینی با اشاره به عملیات شب گذشته فلسطینی ها در تل آویو گفت: این عملیات نفوذ بزرگ به سامانه امنیتی رژیم صهیونیستی بود.

وی افزود: این عملیات شکنندگی و ضعف سامانه امنیتی این رژیم را آشکار کرد.

عریقات تاکید کرد: ما در برابر یک عملیات حرفه ای قرار داریم.شواهد حاکی است که عاملان این عملیات آنچه که طراحی کرده بودند را با اقتدار اجرا کردند و با انتخاب هدف در نزدیکی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، ضربه دردناکی به صهیونیستها زدند.

از سوی دیگر رون بنیشای تحلیلگر روزنامه یدیعوت آحارونوت گفت: عملیات هایی مشابه آن در هفته های آینده رخ خواهد داد.سئوال اینجاست که چگونه عاملان موفق به ورود به تل آویو شدند و چه طرفهایی به آنها کمک کردند؟

الون بن دیویدت خبرنگار نظامی کانال دهم رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: مسئولان امنیتی دشوار بتوانند فلسطینی ها را متهم کنند زیرا عاملان این عملیات فعالیت سیاسی یا امنیتی قبلی نداشته اند.