کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی موضوع حذف کپی مدارک کاغذی را به دلیل اجرای دولت الکترونیک، مورد بررسی قرار می دهد.

به گزارش پرس شیعه، کارگروه ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به دنبال بررسی وضعیت دولت الکترونیک و استقرار کامل آن در کشور، فردا یکشنبه ۲۵ آذرماه به بررسی موانع حذف اخذ کپی مدارک کاغذی مشتمل بر کپی شناسنامه و کارت ملی در اجرای دولت الکترونیک می پردازد.

این کارگروه همچنین روز سه‌شنبه ۲۷ آذرماه جاری موضوع استماع گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را درباره وضعیت ارائه داده‌های باز (open data) در راستای استقرار دولت الکترونیک، در دستور کار دارد.