نماینده سازمان ملل در امور یمن هر گونه پیشرفت در مذاکرات صلح یمن را به مذاکره کنندگان منوط دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، اسماعیل ولد الشیخ احمد نماینده سازمان ملل در امور یمن گفت: مذاکرات صلح یمن در کویت ادامه دارد.

وی افزود: نشستی با دو طرف داشتم که در آن موضوعات مختلفی از جمله شیوه نزدیک کردن دیدگاه های طرفین به یکدیگر مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.

اسماعیل ولد الشیخ احمد تاکید کرد: موضوع اقتصادی دشوار یمن و تاثیرات آن بر زندگی روزانه مردم باید مورد توجه قرار گیرد زیرا شکست در فراهم آوردن اوضاع اقتصادی به نتایج وخیمی منجر خواهد شد.

وی بیان کرد: من ایمان دارم که شرکت کنندگان در گفتگوها توان تغییر وضع در یمن را دارند.پیشرفت مذاکرات بستگی به امتیازدهی و کوتاه آمدن همه طرفها دارد.