رئیس شورای ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین گفت: عربستان و انگلستان خودشان بخشی از مشکلات بحرین را تشکیل می دهند و نمی توانند راه حلی ارائه دهند

به گزارش پرس شیعه؛ رئیس شورای ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین تأکید کرد: نظام آل سعود هنوز بحرین را در اشغال دارد و شدیدترین سرکوبها و شکنجه ها را در حق مخالفان انجام می دهد.

رئیس شورای ائتلاف ۱۴ فوریه خاطرنشان کرد: سرپوشهای سیاسی اولین مرحله از این جنایتهایی است که در بحرین آشکارا انجام می شود.

وی افزود: انگلستان علاوه بر حمایت اطلاعاتی و امنیتی در پیگرد مخالفان، آشکارا از نظام آل خلیفه که ناقض حقوق بشر است، حمایت می کند.

رئیس شورای ائتلاف ۱۴ فوریه، گفت: نباید نقش آمریکا را نادیده بگیریم، کمترین نقش آمریکا همدستی است و هرچه وزارت امور خارجه در صدد سرپوش گذاشتن بر این نقش است اما هرگز نخواهد توانست واقعیت موضع دوگانه دولت امریکا درباره مسائل منطقه و حقوق بشر را پنهان کند.

وی خاطرنشان کرد: مهم ترین کلید درنقشه راهکار سیاسی بحرین ،اخراج اشغالگران سعودی و واگذاری تعیین سرنوشت مردم به خودشان است و اینکه حمد دیکتاتور هیچ نقشی سیاسی نداشته بلکه برای مجازات به دادگاه ارجاع شود.