بسیج مردمی عراق از سازمانهای بین المللی خواست تا برای اطلاع از حقیقت اخبار برخی رسانه های مغرض، با آوارگان شهر فلوجه دیدار کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ کریم النوری از مسؤولان “الحشد الشعبی” (بسیج مردمی) از سازمانهای بین المللی خواست تخت تاثیر گزارشهای دروغین قرار نگیرند.

وی از آنان خواست با اعزام هیئتهایی، وضعیت آوارگان را در اردوگاههای آوارگان بررسی کنند.

کریم النوری تأکید کرد، بیش از ۷۰۰۰ آواره در مناطق عامریه فلوجه هستند و بسیار دور از محل عملیات قرار دارند، و هدف قرار گرفتن آنان، ممکن نیست.

وی افزود: در بیانیه آمریکا نیز هیچ موردی در خصوص تعرض به حقوق آوارگانی که از چنگال گروه تروریستی داعش فرار کردند، گزارش نشده است.