دادگاه جزایی ریاض حکم بدوی اعدام خالد الفراج معروف به پستچی القاعده را صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛  الفراج که بیشتر زندگی اش را در افغانستان گذرانده اتهام وارده به خود را رد کرده است.
پایگاه اینترنتی “عربی ۲۱” نوشت: الفراج به جذب ۱۳ نفر برای اجرای عملیات تروریستی در عربستان سعودی متهم است. وی به شبکه “ام بی سی” عربستان سعودی گفته بود که در انفجارهای ریاض علیه مناطق مسکونی که اتباع آمریکایی در آن ساکن بودند، دست نداشته و هرگز با القاعده در عربستان همکاری نکرده، اما ۱۳ سال قبل وقتی می خواست از القاعده جدا شود، نیروهای امنیتی وی را بازداشت کردند.
دادگاه عالی عربستان پیشتر با رد حکم اعدام وی محاکمه مجدد الفراج به اتهام جذب ۱۳ تروریست و حمایت معنوی و مالی از یک سازمان مسلح را خواستار شد.