طبق گزارش اعلام شده از سوی کمیسیون فدرال مبارزه با تبعیض و نژاد پرستی در سوئیس، طی دو سال اخیر میزان تحرکات ضداسلامی در این کشور سیری صعودی داشته است.

به گزارش پرس شیعه؛ «مارتین گراف»، رییس کمیسیون فدرال مبارزه با تبعیض و نژادپرستی در سوئیس، طی سخنانی درباره افزایش اسلام‌هراسی در این کشور گفت: یکی از علل اصلی افزایش تبعیض‌های دینی و نژادی و همچنین افزایش موج اسلام‌هراسی در سوئیس فعالیت‌ گروه‌های افراطی با سوء استفاده از نام اسلام است. از این رو طی دو سال اخیر میزان تحرکات ضد اسلامی نه تنها در سوئیس بلکه در سرتاسر اروپا افزایش یافته است.

وی ضمن اشاره به این موضوع که ایدئولوژی و اندیشه‌های گروه‌های تکفیری و تروریستی هیچ ارتباطی با اسلام ندارد، گفت: شهروندان سوئیسی باید این موضوع را به خوبی درک کنند که مسلمانان بیشتر از همه مورد هدف قرار گرفته‌اند.

مارتین گراف، در ادامه تأکید کرد: گزارشی از وضعیت مسلمانان سوئیس و همچنین افزایش تبعیض‌های دینی و نژادی در این کشور تهیه و به مقامات مربوطه ارسال کرده‌ایم. بر اساس این گزارش طی سال گذشته شاهد ۲۴۰ مورد تبعیض دینی و نژادی در سوئیس بوده‌ایم؛ این در حالی است که تنها در پنج ماه اول سال ۲۰۱۶ رقمی بالاتر از آمار کل سال گذشته گزارش شده است.

رییس کمیسیون فدرال مبارزه با تبعیض و نژادپرستی در سوئیس، در بخشی از سخنان خود ضمن تأکید بر ضرورت جلوگیری از گسترش اسلام‌ستیزی در اروپا، مقامات غربی را به بی اعتنایی در زمینه مبارزه با تحرکات ضد اسلامی متهم کرد.