دبیرکل سازمان ملل متحد فشارهای ناموجه عربستان سعودی برای واداشتن این سازمان به حذف نام ائتلاف نظامی عربی به سرکردگی آن کشور دریمن از فهرست سیاه گروه ها و سازمان های ناقض حقوق کودکان را محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز پنج شنبه درجمع خبرنگاران گفت: “فشارهای ریاض شامل تهدیداتی مبنی بر لغو حمایت مالی از برنامه های سازمان ملل بوده است”.
این درحالیست که ریاض از زبان “عبدالله المعلمی” نماینده دائم عربستان در سازمان ملل این مساله را رد کرد.
سازمان ملل دوشنبه گذشته ائتلاف عربی در یمن به سرکردگی ریاض را از فهرست سیاه خود شامل کشورها و سازمان های متهم به نقض حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه حذف نمود و روز سه شنبه از تصمیم خود دراین زمینه دفاع کرد. استفان دوجاریک سخنگوی این سازمان گفت که این تصمیم نهایی نیست و ممکن است سازمان ملل بعد از دریافت اطلاعات بیشتر که از یک ماه پیش منتظر دریافت آن است، دراین تصمیم تجدید نظر کند.
بیست سازمان حقوقی روز چهارشنبه از سازمان ملل خواستند که ائتلاف نظامی به سرکردگی ریاض را در فهرست سیاه خود که شامل کشورها و گروه های متهم به کشتار صدها کودک در یمن است، قرار دهد.