ارتش سوریه‌ همزمان با آزاد سازی چندین روستای مهم در استان رقه‌، در حال پیشروی به‌ سوی پایخت داعش است.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از رسانه‌های محلی سوریه‌، امروز عصر ارتش سوریه‌ همزمان با آزادسازی چندین روستای مهم، به‌ سوی رقه‌ پیشروی کرد.

بر اساس این گزارش، ارتش سوریه‌ به‌ پیشروی خویش به‌ سوی پایتخت داعش ادامه‌ می دهد. در این پیشرویها چندین روستای مهم از جمله‌ روستای “بیر النبی” از لوث گروه‌ تروریستی داعش پاکسازی شده‌ است.

رسانه‌ ها نزدیک به‌ کردهای سوریه‌ اعلام کردند که‌ در حال حاضر ارتش سوریه‌ در ۵ کیلومتری تقاطع صفیه‌ در جاده‌ رقه‌ است و تنها ۳۰ کیلومتر از فرودگاه‌ بین المللی الطبقه‌ فاصله‌ دارد.

شایان ذکر است که‌ ارتش سوریه‌ بعد از ورود به‌ استان رقه‌ اقدام به‌ استقرار سلاح های سنگین خویش در این استان نمود و همین امر پیشروی نیروهای ارتش را تسهیل کرده‌ است.