متن شایعه

” اولین روزی که امام حسین (ع) روزه گرفتند همه اهل بیت در کنار سفره جمع شدند؛ پیامبر اکرم (ص) رو به امام حسین فرمودند: حسین جان عزیزم روزه ات را باز کن. امام حسین فرمودند: جایزه من چه خواهدبود؟ پیامبر فرمودند: نصف محبتم را به کسانی که تو را دوست دارند می بخشم. حضرت علی(ع) فرمودند: پسرم حسین جان بفرما. باز امام فرمودند: جایزه من چه خواهدبود؟ حضرت علی فرمودند: نصف عبادت هایم برای کسانی که عاشق تو هستند. حضرت فاطمه(س) فرمودند عزیز دلم افطار کن.امام حسین پرسیدند: جایزه شمابه من چیست؟ حضرت فرمودند: نصف عبادت هایم را به کسانی که بر تو گریه می کنند می بخشم. امام حسن(ع) فرمودند: برادر جان روزه ات را بازکن و امام همان سوال را پرسیدند. حضرت پاسخ دادند: من تا همه گنهکاران را بر تو نبخشم به بهشت نخواهم رفت. و درهمین حال جبرئیل بر پیامبر نازل شد فرمود خدا می فرماید: من از شماها مهربانتر هستم و آنقدر آن کسانی که عاشق تو هستند را به بهشت میبرم تا تو راضی شوی یا حسین. “

پاسخ شایعه

۱٫ ماجرای ادعا شده در منابع معتبر یافت نشد!

۲٫ کارشناسانان موسسه دارالحدیث نیز چنین حدیثی را نیافتند!

۳٫ البته روایات متعددی در مورد جایگاه اخروی پیروان امام حسین(ع) و بهره مندی آنها از شفاعت اهل بیت(ع)، دوری از آتش جهنم و بهشتی شدنشان وجود دارد.

۴٫ از انتشار روایات و احادیث فاقد سند و غیر معتبر خودداری کنیم.