چهار عنوان کتاب در حوزه فرهنگ، اقتصاد و تعلیم و تربیت توسط شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، کتاب «درآمدی بر وحدت حوزه و دانشگاه» تالیف محمد محمد رضایی که در ۵ بخش، با عناوین «تعریف حوزه و دانشگاه»، «عوامل جدایی حوزه و دانشگاه»، «نظریه‌های موجود در باب وحدت حوزه و دانشگاه»، «رویکردهای مختلف به وحدت حوزه و دانشگاه» و «سیاست‌ها و راهکارهای دستیابی به وحدت» در ۱۴۴ صفحه به بحث و بررسی پیرامون موضوع مهم «وحدت حوزه و دانشگاه» می‌پردازد، یکی از عناوین این کتاب‌هاست.

همچنین کتاب انتقال فرهنگ دینی در نهاد آموزش «آسیب‌ها و راهکارها» تالیف حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم نیز یکی دیگر از کتب منتشر شده توسط شورای تخصصی حوزوی است که در دوبخش با عناوین «مهم‌ترین آسیب‌های انتقال فرهنگ دینی در نهاد آموزش عمومی» و «راهکارهای کلان معطوف به اصلاح» و در ۴۸ صفحه موضوع انتقال فرهنگ دینی را تحلیل و بررسی کرده است.

کتاب «تعاملات دوسویه فرهنگ و اقتصاد» تالیف عادل پیغامی نیز یکی دیگر از عناوین کتب منتشر شده توسط شورای تخصصی حوزوی است که در قالب ۳ بخش با عناوین «اقتصاد فرهنگ»، «فرهنگ اقتصادی» و «اقتصاد فرهنگی» و در ۷۶ صفحه منتشر شده است.

عنوان کتاب دیگر منتشر شده توسط شورای تخصصی حوزوی «سیاست‌های فرهنگی در آئینه وصیت نامه امام خمینی «ره» است که توسط فرید حاج سید جوادی در ۵ بخش با عناوین «سیاست‌های مباین معرفتی فرهنگ»، «سیاست‌های هویت ملی»، «سیاست‌های نظام، انگیزه و اراده ملی»، «سیاست‌های مبادی فرهنگ عمومی» و «سیاست‌های نظام دانشگاهی» و در ۹۲ صفحه منتشر شده است.