وزیر جنگ جدید رژیم صهیونیستی در اولین دستور خود بعد از انتصاب به این سمت، تحویل پبکر شهدای فلسطینی به خانواده هایشان را ممنوع کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ براساس دستور  آویگدور لیبرمن از این پس پیکر شهدای فلسطینی که در حمله به صهیونیستها به شهادت رسیده اند، به خانواده هایشان تحویل داده نمی شود.

این دستور که روز پنجشنبه بعد از کشته شدن ۴ صهیونیست به دست دو مبارز فلسطینی در تل آویو صادر شد، اولین دستوری است که پس از انتصاب لیبرمن به سمت وزیر جنگ در اواخر ماه مه گذشته صادر شده و بیانگر مواضع افراطی وی در زمینه درگیری بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها است.

دستور لیبرمن در تضاد با مواضع موشه یعلون وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی است که معتقد بود، برای جلوگیری از تشدید تنش با فلسطینیها، پیکر شهدای فلسطینی باید به خانواده هایشان برگردانده شود.

مواضع یعلون از چند ماه پیش، منشأ اختلافات گسترده ای در داخل دولت رژیم صهیونیستی شده است.

گیلعاد آردان وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل از مخالفان سرسخت تحویل پیکر شهدای فلسطینی به خانواده هایشان است. به نظر وی، مراسم تشییع پیکر شهدا معمولا به تقویت روحیه مبارزان فلسطینی می انجامد. با این حال، دیوان عالی رژیم اشغالگر در اوایل ماه مه حکم به تحویل جنازه ها داد.

نخستین مواضع و اقدام های لیبرمن پس از انتصاب به سمت وزیر جنگ سیاستها و مشی آینده او در این سمت را در پرده ابهام قرار داده است و مشخص نیست که آیا او می خواهد مواضع و سیاستهای افراطی گرایانه معمول خود را در برخورد با فلسطینیها اعمال کند یا نه.