موسسه اقتصاد و صلح (IEP) اعلام کرد که کشور بحرین برای ششمین سال متوالی در شاخص صلح جهانی شاهد پس رفت بوده است.

به گزارش پرس شیعه؛ موسسه اقتصاد و صلح (IEP) تازه ترین گزارش خود آورده است: بحرین در میان ۱۶۲ کشور در رتبه ۱۳۲ از نظر شاخص های صلح این موسسه قرار گرفت.

بحرین در سال ۲۰۱۴ میلادی از نظر شاخص صلح در رتبه ۱۱۱ جهانی قرار داشت اما در سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۲۵ رتبه در این شاخص پایین آمد که این وضعیت از افزایش خشونت در این کشور حکایت می کند.

موسسه اقتصاد و صلح (IEP) که دارای دفاتری در سیدنی و نیویورک است، هرساله براساس شاخص های خود کشورها را از نظر صلح جهانی رتبه بندی می کند. میزان خریدهای نظامی و وضعیت امنیتی داخلی و اوضاع اجتماعی و وضعیت روابط با همسایگان از جمله شاخص های این موسسه می باشد.

در همین راستا، بحرین در سال ۲۰۱۶ میلادی از مجموع ۵ نمره اختصاص یافته درخصوص میزان درگیری های داخلی و بین المللی ۲٫۱ نمره و از مجموع ۵ نمره اختصاص یافته درخصوص معیارهای امنیت و سلامت جامعه ۲٫۹ نمره را به خود اختصاص داد. این موسسه نمره ۵ را برای کشورهایی اختصاص داده که دچار درگیری داخلی و بین المللی نیستند و هر اندازه میزان درگیری داخلی و بین المللی در کشوری افزایش یابد، نمره آن کشور نیز کاهش می یابد.

کسب این نمره های پایین توسط بحرین بیانگر ناآرامی داخلی و بین المللی و افزایش خشونت در این کشور است.