مرکز روسی هماهنگی آتش بس در سوریه از ورود یک گروه ۱۶۰ نفری دیگر از تروریستهای جبهه النصره از مرز ترکیه به سوریه و عزیمت آنها به سمت شمال شهر ادلب خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت سوریا الان، مرکز روسی هماهنگی آتش بس در سوریه افزود: این گروه ۱۶۰ نفری ازعناصر جبهه النصره به منظور تقویت سایر عناصر خود مستقر در منطقه حلب، از مرزهای ترکیه به مقصد شمال شهر ادلب عبور کردند.

همزمان، عناصر جبهه النصره اقدام به گلوله باران کور و بی هدف محله های مختلف شهر حلب کردند. در این حمله، مناطق مسکونی و ساختمانهای اداری و مواضع ارتش سوریه هدف قرار گرفت.

مرزهای شمالی شهر حلب این روزها شاهد افزایش حضور عناصر مسلح به عنوان مقدمه ای برای حمله به مواضع ارتش سوریه است.

همچنین تحرکات مبنی بر ارسال سلاح و مهمات برای گروههای تروریستی از مرز ترکیه مشاهده شده است.