مرکز حقوق بشر بحرین با اشاره به حبس ظالمانه ۲۳۷ کودک بحرینی در زندان های منامه، درباره وضعیت وخیم کودکان زندانی در این کشور اظهار نگرانی کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ این مرکز از جامعه جهانی خواست برای آزادی کودکان و پایان دادن به شکنجه هدفمند و بدرفتاری با آنها رژیم آل خلیفه را تحت فشار قرار دهد.
به نظر نمی رسد عربستان نه تنها در ریختن خون کودکان یمنی و دستگیری دهها تن از آنها دست داشته است؛ بلکه رژیم آل سعود حتی کودکان بحرینی را نیز از جنایت های خود در امان نگذاشته، به طوری که دهها تن از آنها در بازداشتگاههای متحدان آل سعود در بحرین، تحت شکنجه هستند.
مرکز حقوق بشر بحرین ضمن هشدار درباره وخامت اوضاع دهها کودک بازداشتی در زندان های نظام آل خلیفه، با ارسال نامه سرگشاده ای به “مارتا شانتوس پاییس” نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل درباره خشونت علیه کودکان از وضعیت حدود ۲۳۷ کودک زندانی در بحرین پرده برداشت.
این مرکز اعلام کرد کودکان مذکور تحت انواع مختلف شکنجه قرارگرفته اند و به طور غیر قانونی و ظالمانه ای در زندان های مشترکی با بزرگسالان بازداشت شده اند.
مرکزحقوق بشر بحرین، رژیم آل خلیفه را به حمله به هدف قرار دادن کودکان زیر ۱۰ سال متهم کرد و این اقدام را بخشی از اقدام های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه جنبش مسالمت جویانه مردم بحرین دانست.
این مرکز از جامعه جهانی خواست دولت منامه را برای آزادی این کودکان و پایان دادن به شکنجه هدفمند و بدرفتاری علیه آنها تحت فشار بگذارد.
از سوی دیگر، جمعیت الوفاق بحرین از وجود ۴۵۰ کودک زندانی در بحرین به دلایل سیاسی از جمله آزادی بیان خبر داد.
هادی الموسوی مسئول بخش آزادی ها و حقوق بشر این جمعیت، رژیم آل خلیفه را به محروم کردن کودکان زندانی از ادامه تحصیل متهم کرد و محاکمه برخی از آنها براساس قانون مبارزه با تروریسم را برخلاف قوانین داخلی بحرین و قوانین بین المللی دانست و خواستار آزادی کلیه کودکان زندانی در این کشور شد.
از سوی دیگر، سازمان عفو بین الملل پیش از این از وجود دهها کودک زندانی در زندانهای نظام بحرین به اتهام شرکت در اعتراض ها خبر داده و رژیم آل خلیفه را به شکنجه کودکان در هنگام بازداشت و تهدید برای اخذ اعترافات تحت شکنجه متهم کرده بود.
عفو بین الملل همچنین خواستار آزادی کلیه کودکان و بازنگری در قوانین از جمله قوانین ویژه کودکان و نوجوانان، قانون مجازات براساس معیارهای بین المللی شده بود.