دومین نشست گفتگوی شیعه و مسیحیت کاتولیک به همکاری کتابخانه آیت الله خوئی و میربانی مؤسسه علمی کاشف الغطاء و کالج فقه اسلامی در نجف اشرف برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ دومین نشست گفتگوی شیعه و مسیحیت کاتولیک به همکاری کتابخانه آیت الله خوئی و میربانی مؤسسه علمی کاشف الغطاء و کالج فقه اسلامی در نجف اشرف برگزار شد.

این نشست میان علمای شیعه و مسیحیت کاتولیک در واقع ادامه نشستی با همین عنوان در پاریس است که با حضور کشیش های دومنیکن از فرانسه و برزیل و آلمان و مصر در تاریخ ۱۸ تا ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ در این شهر برگزار شد و اکنونه در دومین حلقه از این نشست که در نجف اشرف برگزار شد، اساتید دانشگاه موفه و حوزه علمیه نجف اشرف بحث های خود را در سه محور ارائه کردند.

دومین نشست گفت‌وگوی شیعه و کاتولیک در نجف اشرف

در دو نشست تخصصی مربوط به گفتگوی نجف اشرف بحث ائمه شیعه در آثار مسیحی و مشترکات و چالش های پیش روی دو طرف بررسی شد و سومین نشست تخصصی نیز که در کتابخانه آیت الله خوئی برگزار شد، مطلبی با محوریت بررسی آثار و نسخه های خطی از سوی کشیش رنه ونسان مدیر مرکز پژوهش های شرقی قاهره و بحث دیگری با موضوع روش تحقیق در متون دینی توسط شیخ وضاح الضامی و احمد مجید الحلی ارائه شد.

اما در نشست پایانی این دور از گفتگوهای شیعه و مسیحیت حجت الاسلام و المسلمین سامی البدری به ارائه بحث خود با محوریت نجف اشرف در متون سومری و آکدی و ارتباط تاریخی محکم میان شیعه و مسیح پرداخت.

حاضران در این نشست در پایان با ارائه بیانیه ای خواستار ایجاد و تقویت راه های همکاری مشترک برای حفظ میران گذشتگان و تحقیق و توسعه روابط میان طرفین تاکید کردند.