خانواده های زندانیان سیاسی زندان الحوض الجاف بحرین به مرکز بحرینی – آلمانی حقوق بشر و دمکراسی شکایت کرده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از منامه پست؛ خانواده های زندانیان سیاسی در شکوائیه خود اعلام کردند که عوامل نظام آل خلیفه به شکنجه ، ضرب و شتم و تهدید زندانیان می پردازند و آنها را در سلول های انفرادی حبس می کنند و از هیچ توهینی به آنان رویگردان نیستند.
خانواده های زندانیان اعلام کردند که عیسی الجودر و محمد عبدالحمید جزء زندانبانهایی هستند که به شکنجه فعالان سیاسی می پردازند .
خانواده های زندانیان همچنین از وجود شکنجه گران اردنی در زندان های بحرین خبر دادند و اعلام کردند: زندانیان سیاسی می گویند که افسران اردنی هر روز به شکنجه آنها می پردازند و اماکن شکنجه فاقد دوربین است تا جرم و جنایت آنها پنهان بماند .
شکوائیه خانواده های زندانیان سیاسی بحرین حاکیست: برخی از زندانیان سیاسی در اعتراض به برخورد خشن زندانبان ها از ۶ روز پیش تاکنون اعتصاب غذا کرده اند ولی زندانیان با وجود اعتصاب غذا همچنان شکنجه می شوند و زندانبان ها به آنها توهین می کنند .
مرکز بحرینی – آلمانی حقوق بشر و دمکراسی نیز با درخواست از ریاست زندان الحوض الجاف برای احترام گذاشتن به حقوق زندانیان اعلام کرد: مسئولان زندان الحوض الجاف باید به حقوق همه زندانیان احترام بگذارند و به قطعنامه ۴۳ / ۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل که روز ۹ دسامبر ۱۹۸۸ تصویب شد ، پایبند باشند.
این مرکز حقوقی اعلام کرد : نظام حاکم بحرین باید عاملان شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را شناسایی و محاکمه کند ولی متأسفانه تاکنون هیچ تحقیق و محاکمه ای درباره شکنجه زندانیان در کار نبوده است و اخبار واصله حاکیست که برخی از افسران اردنی در شکنجه زندانیان دست دارند و نظام حاکم نیز از این امر مطلع است.
مرکز بحرینی – آلمانی حقوق بشر و دمکراسی بر لزوم پایبندی نظام حاکم بحرین به مفاد گزارش کمیته حقیقت یاب بسیونی تأکید کرد و افزود: شریف بسیونی رئیس کمیته حقیقت یاب در پایان گزارش خود از نظام حاکم درخواست هایی کرده است که یکی از این درخواست ها آزادی همه زندانیان سیاسی است.