دهها نفر از اهل تسنن عراق در صفوف بسیج مردمی عراق با داعش می جنگند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، فرماندهی بسیج مردمی عراق تأکید کرد، حدود ۳۰ هزار نفر از هموطنان اهل تسنن عراق دوشادوش نیروهای بسیج مردمی با گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف این کشور می جنگند.
فرماندهی بسیج مردمی عراق در سایت اینترنتی خود اعلام کرد : حملات رسانه ای مغرضانۀ دشمن به نیروهای بسیج مردمی عراق برای تخریب وجهه این تشکیلات مردمی که به دفاع از ملت و کشور خود می پردازد ، هرگز این نیروها را از ادامه دادن به وظایف خود بازنخواهد داشت .
یوسف الکلابی یکی از فرماندهان بسیج مردمی اعلام کرد : حملات رسانه ای دشمن برای تخریب وجهه نیروهای بسیج مردمی هرگز باعث تضعیف روحیه این نیروها و کنار گذاشتن وظایف خود نخواهد شد.
الکلابی گفت: متأسفانه سیاستمداران عراقی، به طرف های خارجی اجازه داده اند که در امور داخلی عراق مداخله کنند.
الکلابی افزود: هر چند ۳۰ هزار نفر از اهل تسنن و تعدادی از عشایر عراق با نیروهای بسیج مردمی در مبارزه با داعش همکاری می کنند، ولی آمریکا هرگز به بسیج مردمی به عنوان یک تشکیلات مردمی و ملی نگاه نخواهد کرد.