منابع آگاه در ارتش اسپانیا اعلام کردند که چندین تماس مشکوک از سوی عناصر گروه تروریستی داعش که در تلاش برای جذب نیروهای مسلمان پرسنل ارتش بودند را ردیابی کرده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه کنفیدنسیال دیجیتال در شماره روز پنجشنبه و به نقل از منابع خبری خود در ارتش نوشت که نظامیان یک هدف الویتی برای شبکه های جذب داعش قلمداد می‌ شوند زیرا یک سرمایه ارزشمند به دلیل شناخت تاکتیکی و تسلیحاتی هستند.

در این خبر بدون اشاره به ذکر مقام و مشخصات بیشتر از این منابع ارتش، همچنین آمده است که ارتش اسپانیا در زمان حاضر هرگونه تماس مشکوک با اعضای مسلمان ارتش را تحت پیگرد و تحقیقات قرار داده است.

این روزنامه اسپانیایی به نقل از منابع ارتش، تصریح کرد که تحرک افراد مربوط به داعش برای جذب مسلمانان در پرسنل ارتش اسپانیا از چند سال پیش آغاز و در شرایط کنونی تشدید شده است.

در سال ۲۰۱۴ در عملیات ‘خاور’ در استان جنوبی ملیا، شش نفر از اعضای گروه تروریستی داعش که به جذب سربازان برای این گروه تروریستی اهتمام داشتند، دستگیر شدند.

بنا به این گزارش، در زمان حاضر نیز گروهی از سربازان از نزدیک شدن افراد مشکوک به آنها شکایت کرده اند. به همین دلیل کنترل بر تماسهای این نظامیان نیز در حد بالایی در حال اجراست.