اپوزیسیون ونزوئلا که در تلاش برای براندازی دولت کاراکاس به ترغیب مردم برای برگزاری همه پرسی تغییر حاکمیت روی آورده، از سوی شورای ملی انتخابات به جعل اسناد متهم است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، شورای ملی انتخابات ونزوئلا در جهت بررسی صحت و سقم ۱.۳ میلیون امضایی که از سوی اپوریسون با هدف برگزاری همه پرسی تغییر حاکمیت جمع آوری شده است، تصمیم گرفت تا از همه صاحبان امضا تایید هویت بگیرد.

به این ترتیب، امضا کنندگان طومار برگزاری همه پرسی باید به مدت ۵ روز از تاریخ ۲۰ ژوئن به دفاتر انتخاباتی منطقه ای مراجعه کنند.

در این میان، اپوزیسیون ادعا می کند که این حربه ای از سوی دولت «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور چپ گرای ونزوئلا است تا مشروعیت همه پرسی را زیر سوال ببرد حال آنکه وی پیشتر گفته بود در صورت تایید صحت امضاها از سوی شورای ملی انتخابات، به رای و نظر مردم احترام خواهد گذاشت.

دولت کاراکاس می گوید که در طومار ارائه شده شواهد مشخصی مبنی بر کلاهبردی و جعل اسناد وجود دارد چرا که از قرار نام بسیاری از کودکان و حتی افراد فوت شده نیز در فهرست به چشم می خورد.

به این ترتیب از مجموع ۱.۹۷ میلیون امضایی که از سوی اپوزیسون ارائه شده تا کنون ۶۰۰ هزار مورد بی اعتبار شناخته شده اند.

برای ارائه درخواست برگزاری همه پرسی تغییرِ حاکمیت، در مرحله اول جمع آوری امضای یک درصد از واجدین شرایط رای دهی کفایت می کند. اما برای اینکه با این درخواست موافقت شود، حمایت ۲۰ درصد از رای دهندگان واجد شرایط ضروری است. اما در نهایت، بعد از برگزاری همه پرسی نیز، مادورو در صورتی از سمت خود کنار خواهد رفت که تعداد آراء مخالفین بیشتر از تعداد آرائی باشد که وی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین از آن خود کرده است. مادور در انتخابات پیشین با کمتر از ۵۱ درصد آراء به پیروزی رسید.