خلبانان ایرفرانس از امروز اعتصاب ۴ روزه خود را آغاز کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، خلبانان ایرفرانس در راستای اعتراض به اصلاحیه قانون کار دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب این خلبانان می تواند در برنامه پروازی هواداران فوتبال جام ملت های اروپا اختلال ایجاد کند.

براساس گزارش های اعلام شده تاکنون ۳۰ درصد از پروازهای هواپیمایی ایرفرانس لغو شده است.

اتحادیه خلبانان فرانسه خواستار آن شده است تا دولت فرانسه اصلاحیه قانون کار را که به موجب آن استخدام و اخراج افراد برای کارفرمایان سهل می شود، پس بگیرد.