رئیس واحد تهران شمال دانشگاه آزاد گفت: سایت اینترنتی این واحد هک نشده و تنها با مشکل فنی مواجه شده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، محمد صفانیا در گفتگو با مهر گفت: از شب گذشته صفحه نخست سایت واحد علوم تحقیقات با مشکل فنی مواجه شده است که درحال رفع این مشکل هستیم.

وی افزود: دانشجویان می توانند فعالیت های خود را در سایت این دانشگاه انجام دهند و تنها دسترسی به صفحه نخست سایت دانشگاه با مشکل مواجه شده است.

رئیس واحد تهران شمال دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: این مشکل تا ظهر امروز برطرف خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه؛ از روز گذشته برخی از دانشجویان واحد تهران شمال دانشگاه آزاد از عدم امکان دسترسی به سایت این واحد خبرداده و علت آن را احتمال هک شدن سایت اعلام کرده بودند.