نتایچ تازه ترین تحقیقات پزشکی درباره خطر آلودگی نورهای مصنوعی برای مردم جهان هشدار می دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ نتایج این تحقیقات حاکی است: بیش از ۸۰ درصد مردم جهان در زیر آسمانی با آلودگی نوری زندگی می کنند.

دانشمندان براساس اطلاعات ماهواره ها و اندازه گیری های زمینی اطلس جدیدی را تهیه کرده اند که مناطق روشن با نورهای مصنوعی در جهان را نشان می دهد.

این اطلس جدید نشان می دهد ساکنان کشورهای سنگاپور، کویت و قطر زیر آسمانی زندگی می کنند که بیشترین درخشش نور مصنوعی را در شبها دارد.

 برعکس این کشورها، ساکنان چاد و جمهوری آفریقای مرکزی و ماداگاسکار با کمترین تاثیر آلودگی نوری مواجه بوده اند.

این تحقیقات در نشریه علمی “ساینس ادونسیس” به چاپ رسیده است.

کریستوفر کیبا از مرکز علوم بیولوژیک آلمان در پوتسدام گفت: نورهای مصنوعی در محیط زندگی ما از اشیاء مختفی ساطع می شود. چراغ های خیابانها یکی از عوامل بسیار مهم در این زمینه هستند اما ما همچنین نور پنجره خانه ها، شرکت ها و چراغ خودروهایمان را به همراه نور تابلوهای تبلیغاتی را داریم.

پژوهشگران هشدار می دهند شب هایی که از شفق تاریکتر نمی باشد، بر حیوانات شبگرد تاثیر منفی می گذارد اما تاثیر آن در انسان خود را به صورت اختلالات خواب و بیماری نشان می دهد.

کیبا گفت: نور برای رشد و سلامت مهم است اما باید تکنولوژی استفاده از این امر را بهبود بخشید.