نام عجیب مسجدی در منطقه ای از شمال اردن ، در شبکه های اجتماعی جنجال آفرین شد.

به گزارش پرس شیعه؛ بعد از اینکه یک اردنی در اقدامی بی سابقه، مسجدی را در منطقه ” زبدا ” (شمال اردن) به نام خود و فرزندانش به ” مشهور علی المرشد و اولاده” نام گذاری کرد، این موضوع در شبکه های اجتماعی سر وصدای زیادی به پا کرد و خشم شهروندان اردنی را به دنبال داشت.

بعد ازاین جنجال ها، مدیریت اوقاف شهر اربد ، تابلوی مسجد را برداشت و این عنوان را که شبیه به اسم شرکت های خصوصی بود، حذف کرد.

” فایز العثامنه” مدیر اوقاف اربد، انتخاب این اسم برای مسجد را که در داخل پرانتز ” مسجد النبی یحیی سابق” قید شده بود، نشانه توهین به انبیاء دانست و تاکید کرد که در رابطه با پیامبران باید ادب را رعایت کرد.